Sensorische informatieverwerking

Bij de sensorische informatieverwerking gaat het over de verwerking van de zintuigprikkels in het zenuwstelsel. Onze zintuigen leveren de informatie aan waarmee we ons kunnen beschermen en waarmee we kunnen leren. Horen, zien, ruiken, proeven, voelen, houding en bewegingsgevoel. Deze informatie krijgt betekenis door de verwerking in onze hersenen, zowel op bewust als op onbewust niveau.
Zintuiginformatie is belangrijk voor ons motorisch, psychisch en emotioneel gedrag.
Om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. Wanneer dit waarnemen niet goed verloopt kan het kind problemen ervaren op de volgende gebieden:

Bewegen: angst voor bewegen, opgetild worden, bang om te vallen, niet willen schommelen of koppeltje duikelen, veel wiebelen, geen gevaar zien;

Aanraken/tast: het aanraken door anderen, knuffelen, wassen van haren, werken met zand/vingerverf wordt als vervelend ervaren of het kind ziet er slordig en vies uit doordat hij het niet goed voelt;

Gecoördineerd bewegen: veel vallen, komen onhandig over, kunnen niet twee dingen tegelijk doen;

Aandacht bij een activiteit houden en zelfregulatie van alertheid: snel afgeleid, vergeten vaak iets, organiseren van langdurige taken geeft problemen.

Als de hersenen de zintuigprikkels een te sterke of te zwakke waarde geven, wordt dit zichtbaar in een niet adequate manier van reageren. Voorbeelden van te sterke waarneming zijn o.a. angst bij beweging met bijv. kleine hoogteverschillen (koprollen, schommelen), aanraking of kleding wordt als vervelend/ pijnlijk ervaren, extreem reageren op geluiden. Voorbeelden van te zwakke waarneming zijn o.a. ongecoördineerd bewegen, veel vallen, niet inschatten van gevaarlijke situaties, struikelen, hardhandig aanraken, veel geluid opzoeken.

Zelfregulatie van alertheid

Alertheid is de mate waarin je in staat bent tot gerichte aandacht, afgestemd op de activiteit die je uitvoert. Iedereen kent normale schommelingen, van weinig alert en rustig, tot heel erg alert en druk of waakzaam. Voor iedere activiteit die we doen, hebben we een bepaald alertheidsniveau nodig, passend bij de activiteit die je op dat moment doet.

Je alertheid wordt beïnvloed door de manier waarop je zintuigen prikkels verwerken uit je eigen lichaam of vanuit de omgeving (sensorische informatieverwerking). Als je heel veel prikkels om je heen hebt word je daar soms heel druk van. Van heel weinig prikkels kan je heel rustig worden. Ook de manier waarop je je emoties verwerkt heeft grote invloed op je alertheid.

Als ergotherapeut werk ik in de praktijk met de prikkelmeter, zie afbeelding (soms met andere plaatjes naar de wens van het kind).
De prikkelmeter is een instrument waarmee kinderen leren wat hun prikkelbehoefte is. Er zijn allerlei manieren om je motor sneller of langzamer te laten lopen.
Samen kijken we wat werkt!

Meer informatie over de prikkelmeter vind u op www.7zintuigen.nl/prikkelmeter

Afbeelding prikkelmeter
AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543