Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid betekent letterlijk ‘jezelf kunnen redden’. Bij het jonge kind begint dit natuurlijk met kleine dingen, zoals b.v. zelf leren eten en uitkleden. Uiteindelijk moet dit zich ontwikkelen tot volledige zelfstandigheid. De ontwikkeling van zelfstandigheid verschilt sterk per kind. Het ene kind wil en kan sneller zelfstandig worden dan een ander. Ook de omgeving is een belangrijke factor bij het zelfredzaam maken van een kind.

Ergotherapie helpt bij het zelfstandig handelen

Daar waar het zelfredzaam worden niet vanzelf gaat is de kinderergotherapeut er voor begeleiding en advies. De ergotherapeut kan helpen bij vaardigheden die bij de leeftijd van het kind horen. Dit kunnen allerlei taken zijn, maar voorbeelden zijn: zelfstandig eten met bestek, inschenken, veters strikken, verkeersveiligheid, zelfstandig aankleden en het plannen en organiseren van zelfredzaamheidstaken. De kinderergotherapeut bekijkt samen met het kind en ouders hoe bepaalde dagelijkse activiteiten verlopen. Door begeleiding, training van vaardigheden en advies leert het kind zelfstandiger te worden in zijn dagelijks functioneren.
Voor jongeren tussen de 14-17 jaar geef ik samen met logopedist Hanny van Vondelen een groepsbehandeling gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid.

AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543