Werkwijze

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch of per mail contact met mij opnemen. Ook kunt u het contactformulier invullen op de website. Na de aanmelding is er contact om te bespreken wat de hulpvraag is en wordt beoordeeld of ergotherapie een toegevoegde waarde kan hebben. Er wordt een intake ingepland.

Wat neemt u mee naar de eerste afspraak?

  • een verwijsbrief van huisarts/specialist. Hierin dient, naast de persoonlijke gegevens, een duidelijke hulpvraag omschreven te staan voor ergotherapie. Huisartsen en medisch specialisten kunnen cliënten aanmelden middels een verwijsformulier.
  • verzekeringspasje
  • identiteitsbewijs
  • eventuele gegevens/verslagen die van belang zijn voor ergotherapie

De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen die u ervaart. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt en zijn omgeving belangrijk vinden. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut ook waar nodig met de betrokken arts, andere zorgverleners en / of andere naaste betrokkenen. Soms is verder onderzoek nodig om een passend behandelplan op te stellen. Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en uw hulpvraag. Hierbij worden doelen opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut begeleidt, geeft trainingen en geeft advies.
De duur van de behandeling varieert van een half uur tot anderhalf uur. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken en inhoud van de hulpvraag.

AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543