Plannen en organiseren

Bij alle handelingen die je verricht, handel je volgens een bepaald plan dat je in je hoofd hebt. Niet alle kinderen gaan uit van een plannetje of werken volgens een bepaalde strategie. Deze kinderen hebben vaak moeite met:

  • zelf starten en stoppen met een opdracht
  • een taak opdelen in deeltaken
  • overzichtelijk, nauwkeurig en gestructureerd werken
  • een logische volgorde aanhouden
  • zelfstandig (door)werken
  • de tijd goed indelen
  • plannen van een weektaak op school
  • organiseren van werkplek en la
  • plannen van huiswerk

Kinderen die moeite hebben met het planmatig werken hebben meer tijd en begeleiding nodig tijdens het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het automatiseren komt moeizaam of vertraagd op gang.

Ergotherapie helpt een kind met plannen

De ergotherapeut leert het kind om gericht en zo zelfstandig mogelijk te werk te gaan. Binnen mijn praktijk maak ik gebruik van het stappenplan: stop-wat?-denk-doe-kijk nog eens.

Afbeeldingen van een stappenplan

Daarnaast bekijk ik samen met het kind, de ouder en/of de leerkracht hoe we een bepaalde situatie voor het kind overzichtelijker kunnen maken. Zo kan bijvoorbeeld extra ondersteuning ingezet worden om het kind te helpen in het planmatig werken. Voorbeelden van extra ondersteuning zijn; picto’s, planbord of planagenda, time-timer.

AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543