Groepsbehandeling

Groepsbehandeling op Maupertuus

Op Maupertuus is er ook de mogelijkheid om ergotherapie te volgen in groepsverband. Ergotherapie in een groep kan meerwaarde hebben, aangezien het kind zo langduriger per interventie kan worden begeleid en het contact met leeftijdsgenoten helpt tijdens het werken aan een gezamenlijk doel of persoonlijke doelen. Er is sprake van een groepszitting indien twee of meer kinderen tegelijkertijd starten met de behandeling.

Eetgroep

Onder begeleiding van de ergotherapeut gaan de kinderen een half uur samen eten. De kinderen leren in dit half uur verschillende vaardigheden. De kinderen leren onder andere hoe zij hun bestek moeten vasthouden en gebruiken, hoe zij goed aan tafel zitten en het opdekken en afruimen van de tafel. Het eten en drinken wordt voor de kinderen verzorgd.

Schrijfgroep

Onder begeleiding van de ergotherapeut gaan de kinderen een half uur samen schrijfopdrachten uitvoeren. De schrijfgroep is voor kinderen van groep 6, 7 en 8. De focus ligt op het verbeteren van het handschrift, het verminderen van schrijfkramp en het bevorderen van een goed schrijftempo. De kinderen stellen tijdens de ergotherapie hun eigen schrijfdoelen op. Middels leuke schrijfopdrachten of schrijfspellen werken de kinderen aan hun handschrift. Daarnaast schrijft ieder een schrijfdoel op die ze die week extra oefenen in de klas.

M&H groep

Onder begeleiding van de ergotherapeut (Marloes) en logopedist (Hanny) leren jongeren tussen de 14–17 jaar diverse praktische, motorische en communicatieve vaardigheden voor het bevorderen van de zelfredzaamheid.
De focus ligt op het zelfstandig leren uitvoeren van diverse dagelijkse activiteiten en het leren samenwerken met leeftijdsgenoten.
Tijdens diverse korte projecten van ongeveer 4 weken werken de leerlingen naar een eindproduct, zoals het verzorgen en serveren van een lunch voor onbekende gasten of het verzorgen van een gezellige bingomiddag in het verzorgingshuis. De leerlingen kiezen de recepten uit, gaan zelfstandig boodschappen doen en moeten tijdens het koken met andere kinderen samenwerken. Natuurlijk komen ook de huishoudelijke taken aan bod, zoals het in- en uitruimen van de vaatwasser, wasgoed wassen met de wasmachine en het opruimen en schoonmaken van het keukenblok.
Voorafgaand en tijdens het project bespreken we met de leerlingen wat hun persoonlijke leerpunten zijn en hebben we een evaluatieles waarin we extra aandacht besteden aan de persoonlijke hulpvragen. We kunnen dit aan een praktijkles koppelen om bepaalde motorische en/of communicatieve vaardigheden te oefenen.

In 2015 hebben wij over het onderwerp zelfredzaamheid een blog geschreven.

AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543