Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Mocht u ontevreden zijn over de ergotherapeutische behandeling dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met de desbetreffende ergotherapeut. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Meer informatie kunt u lezen op de website van Ergotherapie Nederland: http://ergotherapie.nl/voor-clienten/klachtencommissie/

AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543