Verwijzing en vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt meer uren ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Informeer voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar wat u aan vergoeding ontvangt.

Het is voor u belangrijk om te weten dat mijn praktijk géén contracten heeft met zorgverzekeraars. Heeft u een restitutiepolis dan wordt de behandeling door bijna alle verzekeringen volledig vergoed. Heeft u een naturapolis dan krijgt u over het algemeen ongeveer 70-75% van het tarief dat door de zorgverzekeraar is vastgelegd. Informeer daarom goed bij uw zorgverzekeraar wat u van het gestelde tarief vergoed krijgt.
U ontvangt maandelijks een factuur, die u na betaling kunt gebruiken om een declaratie in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

De overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg uit de basisverzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Persoonsgebonden budget (PGB)
In sommige gevallen kan de hulp van de ergotherapeut ook vergoed worden via het persoonsgebonden budget (PGB) onder de noemer activerende of ondersteunende begeleiding.

Afzeggen behandeling
De behandeling vindt plaats volgens afspraak en dient bij verhindering tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. U kunt afzeggen via mail, telefoon of inspreken op de voicemail. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. U ontvangt in dat geval een rekening (75% van het tarief) die niet gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar. 

AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543