De praktijk

Ergotherapiepraktijk M. Verheesen is gevestigd op Maupertuus, een particuliere school voor kinderen met leer- en /of ontwikkelingsproblemen.
Naast de ergotherapeutische begeleiding op Maupertuus kunnen kinderen en jongeren vanuit Driebergen en omgeving bij mijn praktijk terecht voor ergotherapie.
De ruimte is zodanig ingericht dat je rustig kan werken aan tafel en vrij kan spelen op de matten. Daarnaast kunnen er schrijf- en tekenoefeningen gemaakt worden op het grote krijtbord aan de wand.
Ergotherapie vindt soms plaatst op locatie, daar waar het probleem zich voordoet. Het is ook wenselijk om tussen de consulten door via (beeld)bellen contact te houden over de voortgang van therapie.
Ik werk met diverse richtlijnen, methodes en oefenmaterialen. Daarbij kijk ik welke aanpak het beste bij de persoon past.

Wie ben ik

Afbeelding van Marloes Verheesen

Mijn naam is Marloes Verheesen en ik werk sinds 2004 als ergotherapeut. Direct na mijn opleiding kreeg ik de mogelijkheid om een aantal dagen in de week als kinderergotherapeut op Maupertuus aan de slag te gaan. Daarnaast werkte ik als ergotherapeut met volwassenen in het Paramedisch Centrum te Nieuwegein.

Na een aantal jaren ervaring als eerstelijns ergotherapeut, wist ik zeker dat ik mij verder wilde specialiseren in kinderergotherapie. De directe manier van werken met zowel de kinderen, als de leerkrachten en ouders spreekt mij enorm aan.
Vanaf 2009 heb ik mijn eigen kinderergotherapiepraktijk in Driebergen opgestart.
De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan om kinderen en jongeren te begeleiden met verschillende problematiek in het regulier en speciaal onderwijs.
Begin 2021 heb ik de post HBO specialisatie Kinderergotherapie afgerond.

Een dag vanuit mijn praktijk:

 • In de ochtend ga ik langs een woongroep waar ik samen met de begeleiding bekijk hoe een bewoner zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Er zijn hulpvragen rondom de communicatie, sensorische informatieverwerking, eigen regie in dagelijkse activiteiten en in plannen en organiseren van activiteiten. Deze ochtend besluit de cliënt om de was te doen en daarna alvast wat voorbereidingen te treffen voor het avondeten. Ik geef tussendoor adviezen aan de client en de begeleiding op de woongroep.
 • In de praktijk zie ik een aantal kinderen uit verschillende klassen binnen de school Maupertuus, basisschool en voortgezet onderwijs.
  De meeste hulpvragen zijn gerelateerd aan schrijfproblemen. We werken met verschillende fijn motorische schrijfspellen en ik geef huiswerk mee. Kinderen met schrijfproblemen nemen altijd hun werkboeken mee uit de klas. We bekijken samen hoe nieuwe schrijfvaardigheden het beste geïntegreerd kunnen worden tijdens het werken op school.
  Bij een aantal kinderen ligt de focus meer op andere fijn motorische activiteiten, zoals knippen, veters strikken of eten met bestek.
  Verder zie ik vandaag een leerling van het voortgezet onderwijs met een hulpvraag gericht op het plannen en organiseren van het huiswerk. Al coachend bekijk ik samen met de leerling welke stappen genomen moeten worden om overzicht te krijgen over al het werk. Hij verlaat de ergotherapie met een zelfgemaakte weekplanning.
 • In de middag geef ik in de keuken van Maupertuus samen met de logopedist een groepsles gericht op zelfredzaamheid. Vorige week hebben we met onze groep jongeren de voorbereidingen gedaan voor het bereiden van een gerecht. Vandaag gaan we met de groep boodschappen doen bij de supermarkt in de buurt. Ieder doet zelfstandig boodschappen. Voorafgaand bespreken we de persoonlijke doelen en bij terugkomst evalueren wij gezamenlijk hoe het is gegaan.
 • Tussendoor heb ik ruimte om nog mails te sturen of te bellen naar ouders, docenten, andere zorgverleners en instanties.
 • Ik tref de voorbereidingen voor de volgende dag, waarbij ik start met een observatie in de klas. Hierbij is de hulpvraag gericht op de zintuiglijke prikkelverwerking en zijn adviezen gewenst voor het reguleren van aandacht.
 • Voordat ik naar huis ga, rijd ik langs een student die door haar reuma zich beperkt voelt in haar dagelijks functioneren. Eén van haar wensen is zonder pijnklachten te koken voor haarzelf en haar vriend. We gaan aan de slag in de keuken. Tijdens het werken geef ik haar adviezen gericht op gewrichtsbescherming. Ze leert hoe zij bepaalde handelingen op een andere manier kan uitvoeren en probeert een hulpmiddel uit die ingezet kan worden tijdens het snijden van groente en vlees.

Samenwerking

Om doelen te bereiken vind ik samenwerking enorm belangrijk. De basis is natuurlijk een goede samenwerking met de cliënt, maar ook met andere betrokkenen en (zorg)professionals. Ik geloof namelijk dat dit de kwaliteit van zorg én het resultaat verbetert. Ik werk nauw samen met andere professionals, zoals de huisarts, specialist, revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist en psycholoog. Maar ook met instanties, zoals de gemeente of bedrijfsarts.
Samen met mijn collega Hanny van Vondelen (logopedist), geef ik een groepsbehandeling gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid bij jongeren tussen de 14-17 jaar.

Ik ben lid van beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Afbeelding van Ergotherapie Nederland
Logovan Kwaliteitsregister Paramedici
AGB code zorgverlener: 88-000591
AGB code praktijk: 88-(0)51164
KP nummer: 79906548390
KvK nummer: 30265543